اکسپرس اینتری به زبان ساده

ضمنا جناب‌ ماهیگیر خبر نمیکند که چه ساعتی و چه روزی هوس ماهی خواهد کرد و بدون خبر قبلی یهو قلاب خود را به داخل استخر می‌اندازد. این همان باز شدن بدون خبر استانهایی مانند ساسکاچوان است.
:anger: در نهایت به شما یک‌ سال فرصت داده میشود که در این استخر باقی بمانید. اگر شکار نشوید باید استخر را ترک کنید. این همان فرصت یک ساله اکسپرس اینتری است.‌
:anger: برخی ماهیها سفارشی هستند و از قبل نشان شده اند برای شکار. طبیعی است به محض ورود این ماهی ها به استخر، ماهیگیر آنها را شکار میکند. این همان تاثیر جاب آفر است.
:anger: ماهیگیری هم هست که نیاز ندارد که شما قلابش را تکان دهید. خودش دور استخر میگردد و چاق و چله ها را شکار میکند. این همان استان انتاریو است که برای آن نیاز به اپلای کردن نیست و همینکه آن را از قبل تیک زده باشید کافی است.
:anger: طبیعی است ماهیهای خوش رنگ و لعاب تر و چاق و چله تر زود تر شکار میشوند. این همان تاثیر پوینت به دست آمده است.
:anger: همه ماهیگیرهای این شهر از این استخر ماهی میگیرند به جز یکی که زبان اینها را نمیفهمد. لذا برای خودش حوضچه ای تشکیل داده که از آنجا ماهی های مورد دلخواه خودش را شکار میکند. این همان استان کبک است که وارد داستان اکسپرس اینتری نشده است.

:white_check_mark: پس از آنکه شما شکار شدید وارد آشپزخانه شده و ابتدا توسط بانو مورد بررسی قرار میگیرید که مبادا بیمار باشید و یا مشکل دیگری داشته باشید. این همان مرحله فدرال است که مدیکال چکاپ و سابقه شما در آن کنترل میشود.
:white_check_mark: اگر در نهایت به سلامت همه مراحل را پشت سر بگذارید، به زودی بر سر سفره کانادا خواهید بود.

T.me/i2Canada
Vahid Babaei, RCIC
R530821

از مهاجرت تا زندگی در کانادا با
I2Canada

Get in Touch

I2Canada Company

ACanada - Ontario - Toronto 
Richmond Hil, Illinois 60654

A02351 683 00141

F013 456 78910

Search